REGULAMIN

REGULAMIN PRACOWNI CERAMICZNEJ HEHO

Uczestnictwo w warsztatach pracowni ceramicznej HEHO jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.I. PORZĄDEK


1.    Zostaw swoje miejsce pracy w takim stanie, w jakim je znalazłeś.


2.    Umyj lub oczyść narzędzia, podkładki i inne używane przedmioty a następnie odłóż je na ich miejsce. Przetrzyj szmatką z mikrofibry stół

 

3.    Przed odstawieniem na suszarnię prace koniecznie muszą być podpisane – prace nieopatrzone podpisem przechodzą na własność pracowniII. OSTROŻNOŚĆ


1.    Proszę o uważanie na prace innych osób.


2.    Nie dotykamy żadnych prac, które nie należą do nas!


3.    Należy zachować ostrożność przy zdejmowaniu i odkładaniu  prac z szuszarni, by nie zniszczyć prac innych osób.


4.    Nie rozpakowujemy prac przykrytych folią, jeśli nie mamy pewności, że są nasze.

 III. WYPAŁ PIECA


1.    Piec jest wypalany, gdy jest wystarczająca liczba prac, by go zapełnić.


2.    Rzeczy pozagabarytowe, tzn. o wysokości powyżej 19 cm i średnicy powyżej 30 cm wypalane są za dodatkową opłatą: 1 szt. = 20 zł


3.    Istnieje możliwość wypalenia pracy po ponownym poszkliwieniu za dodatkową opłatą. Cena uzależniona od wagi przedmiotu – 17 zł/ kg ważony po wypale.


4.   Koszt wypału całego pieca wynosi na biskwit - 150 zł, ze szkliwem - 180 zł.

 


IV. ODBIÓR PRAC


1.    Ze względu na ograniczoną liczbę miejsca do przechowywania prace, które nie zostaną odebrane w ciągu 2 miesięcy od ich wykonania ulegają utylizacji.

 

 

V. PŁATNOŚCI


1.    Zajęcia dla dorosłych trwają 90 minut. Koszt jednych zajęć = 50 zł dla każdej nowej osoby, później pojedyńcze zajęcia = 70 zł, karnet na 4 zajęcia  (360 min.) = 200 zł. Karnet ważny jest 30 dni od daty zakupu.

 

2. Zajęcia z lepienia dla dzieci trwają 60 minut. Koszt pojedyńczych zajęć wynosi odpowiednio 30 zł, kolejne dziecko 28 zł. Rodzic lepiący własną pracę - 40 zł. Karnet na 4 zajęcia 60-minutowe kosztuje 110 zł i ważny jest 45 dni.


2.    Po uprzednim ustaleniu istnieje możliwość wydłużenia zajęć. 15 zł za każde rozpoczęte 0,5h (od osoby).


3.    Istnieje możliwość wypalenia prac nie wykonanych podczas zajęć –  na biskwit 12 zł/kg ważony po wypale, na ostro 14 zł/kg ważony po wypale, na kamionkę - 18 zł/kg, małoformatowe na stojaku – 18 zł/kg ważone po wypale razem ze stojakiem, wypal raku - 34 zł.

 

4. Konieczna jest wcześniejsza rezerwacja miejsc, potwierdzona przedpłatą rezerwacyjną. 

 

5. Zwroty opłaty rezerwacyjnej (dotyczy to wszystkich warsztatów odbywających się w pracowni): w przypadku odwołania obecności

  • powyżej 7 dni daty warsztatów - kwota jest zwaracana w całości
  • powyżej 48 h od daty warsztatów - wpłacona kwota może być przełożona na rezerwację warsztatów w innym terminie
  • poniżej 48 h - wpłacona kwota rezerwacyjna przepada

 VI. BEZPIECZEŃSTWO

 


1.      Wszyscy Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania Zasad BHP oraz Regulaminu Pracowni.

 

Pracownia ceramiczna HEHO zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.

 

 

 

 

 

 

 

 

ZASADY BHP
 obowiązujące w pracowni ceramicznej HEHO


    1.    Używamy narzędzi, przyrządów i materiałów w które wyposażona jest pracownia, zgodnie z przeznaczeniem i według zasad i instrukcji udzielonych przez instruktora.


    2.    Szczególną ostrożność należy zachować podczas pracy z ostrymi narzędziami.


    3.    Korzystanie z urządzeń mechanicznych pracowni jest dozwolone tylko za zgodą i pod nadzorem instruktora, po zaznajomieniu się z instrukcją ich obsługi.


    4.    Podczas warsztatów wykonujemy polecenia instruktora.


    5.    Wszelkie wypadki, niebezpieczeństwa, uszkodzone narzędzia i sprzęty – należy niezwłocznie zgłaszać osobie prowadzącemu warsztaty.


    6.    Samowolne uruchamianie pieca jest zabronione.


    7.    Uczestnicy warsztatów ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone na terenie pracowni ceramicznej HEHO. W przypadku osób nieletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.


    8.    Suchy pył powstający przy szlifowaniu jest szkodliwy. Nie należy go zdmuchiwać a jedynie za pomocą suchego pędzla lub gąbki umieścić w miseczce z wodą.


    9.    Kontakt ze szkliwami i szkliwienie:
    ✓    szkliwo jest substancją chemiczną
    ✓    podczas pracy należy zachować szczególne środki ostrożności: nosimy odzież ochronną: fartuch, rękawiczki jednorazowe, maseczkę ochronną.
    ✓    nie jemy i nie pijemy, podczas pracy ze szkliwem
    ✓    po zakończeniu szkliwienia jednym kolorem, natychmiast zakręcamy słoik i dokładnie myjemy pędzel – wstępne mycie odbywa się w pojemniku „Spłuczki“
    ✓    dzieci szkliwią na odpowiedzialność Rodzica lub Opiekuna
    ✓    w przypadku kontaktu chemii ze skórą należy natychmiast przemyć to miejsce pod bieżącą wodą.
    ✓    w przypadku dostania się szkliwa do oka, należy natychmiast przemyć je wodą i niezwłocznie udać się do lekarza


Pracownia ceramiczna HEHO nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub jakiekolwiek konsekwencje zdrowotne będące następstwem nie zastosowania się do Regulaminu Pracowni, Zasad BHP oraz wynikające z indywidualnego stanu zdrowia osób korzystających z Pracowni.